Author: Torkil Fosdal

PS&E afsøger mulighederne for salg af koncernens ejendomsportefølje

PARKEN Sport & Entertainment afsøger mulighederne for salg af koncernens ejendomsportefølje.

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje, bestående af PARKEN stadion og kontortårne og de to Aquadomes med tilhørende centerfaciliteter beliggende i Rødby og Billund.

Driftsaktiviteterne bestående af PARKEN stadion, F.C. København samt Lalandia i Rødby og Billund vil ikke blive berørt af et eventuelt frasalg af hele eller dele af ejendomsporteføljen, men vil fortsat forblive i PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen.

”I forbindelse med den igangværende udskilning af selskaberne, som vi løbende har meldt ud, står vi nu i en situation, hvor det giver rigtigt god mening at afsøge et helt eller delvist frasalg af vores ejendomme i Parken og Lalandia, som alle er meget attraktive for investorer eller partnere. Ender processen med et salg, vil det resultere i en betydelig styrkelse af vores kapitalgrundlag og skabe nye muligheder i forhold til udviklingen af vores aktiviteter i F.C. København og Lalandia,” siger bestyrelsesformand, Allan L. Agerholm.

Et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen vil ske med PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen som lejer af de eventuelt frasolgte ejendomme. Det vil således fortsat være F.C. København og driftsselskaberne i Lalandia, der driver ejendommene kommercielt, og F.C. København vil fortsat have Parken som sin hjemmebane.

”Det er afgørende for os, at vi finder de rigtige investorer eller partnere, så vi samlet set skaber de rette forudsætninger for fremover at udvikle både F.C. København og Lalandia. Vi ser fortsat stort vækstpotentiale i både Lalandia og FCK, og det kan vi skabe bedre mulighed for at forløse ved et helt eller delvist salg af ejendomsporteføljen,” siger Allan L. Agerholm.

Mulighederne for et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen vil i den kommende periode blive afdækket gennem en struktureret salgsproces i samarbejde med rådgivere udpeget af PARKEN Sport & Entertainment, men der er ikke sikkerhed for, at et frasalg vil blive gennemført.

Tilbageblik på 2021 i Parken

2021 blev et af de mest usædvanlige år i Parkens snart 30-årige historie.

Både årets begyndelse og afslutning præget af Covid-19 restriktioner, men juni bød også på den største begivenhed nogensinde i Parkens historie i form af EURO 2020.

Året i tal
Parken afviklede 31 fodboldkampe og én koncert med tilsammen 559.215 tilskuere:

 • F.C. København 23 (17 i 3F Superliga, 6 i Conference League) – 286.309 tilskuere
 • Danmark 7 (3 i EURO 2020, 4 i VM-kval.) – 201.923 tilskuere
 • Andre fodboldkampe 1 (Kroatien-Spanien i EURO 2020) – 22.771 tilskuere
 • Koncert 1 (Minds of 99) – 48.212 tilskuere

Covid-19 begrænsninger
Ligesom i 2020 var året præget af forskellige perioder med begrænset kapacitet:

 1. Til og med april: ingen tilskuere
 2. Maj-august: begrænset kapacitet (11.800 til Superliga-kampe)
 3. September-december: ingen begrænsninger

Dertil kommer perioder med krav om mundbind, fremvisning af gyldigt coronapas mv.

Årets aktiviteter
Januar
Parkens fodboldbane blev fra 21. december 2020 til 31. januar 2021 benyttet til Covid-19 testcenter (Copenhagen Medicals).

Foto: Torkil Fosdal, FCK.DK

April
C-tribunen fik nyt lydanlæg, som blandt andet skete på baggrund af at en række af F.C. Københavns sæsonkortholdere og abonnenter donerede deres “Covid-19 kompensation” for efteråret 2020 til forskellige projekter.

Parken lagde sammen med lydeksperter en plan, antallet af højttalere på Nedre C blev fordoblet og ophængt på de rigtige steder, så lyden fordeles ensartet til alle.

Maj
En ny hybridgræsbane blev anlagt, som var klar medio maj.

Foto: Torkil Fosdal, FCK.DK

Juni
Danmark var for første gang med-arrangør af en international slutrunde i herrefodbold på seniorniveau, da Parken lagde rammer til fire kampe ved EURO2020, herunder Danmarks tre kampe i den indledende gruppe samt en 1/8-finale mellem Kroatien og Spanien.

Tilskuerkapaciteten var fortsat begrænset, men efter Danmarks første kamp mod Finland med 13.790 tilskuere, blev kapaciteten sat op til ca. 25.000 tilskuere af de i alt ca. 38.000 pladser.

Foto: Lars Rønbøg, Getty Images

September
Lørdag den 11. september slog Parken portene op for den første stadionkoncert i Danmark siden pandemien brød ud. The Minds of 99 blev samtidig det første band i Europa, der spillede stadionkoncert med fuld tilskuerkapacitet (48.212 fremmødte til en kapacitet på ca. 50.000).

Senere i september markerede F.C. København den første hjemmekamp uden restriktioner ved at samle 34.378 tilskuere til en 3F Superligakamp mod FC Midtjylland – det højeste tilskuertal i Danmark til en efterårskamp i 3F Superliga, når der ikke var tale om en Brøndbykamp.

Foto: Lars Rønbøg, Getty Images

Oktober
For første gang blev det muligt at løbe gennem Parken som led i et motionsløb til fordel for Veterans Match, hvor F.C. København sammen med Københavns Kommune, DIF Soldaterprojekt og en række andre klubber sætter fokus på at få krigsveteraner i job.

December
Parken arrangerede for første gang julemarkedet ”Jul i Parken” inde på stadion med en række juleboder same en skøjtebane på arealet foran D-tribunen. På grund af nye Covid-19 restriktioner nåede det dog kun at have åbent den 17. og 18. december.

Foto: FCK.DK

Stadionsponsorat
Den 10. november 2021 offentliggjorde Parken et nyt, stort stadionsponsorat med televirksomheden 3, der har virkning fra 1. januar 2022.

Desuden bliver teknologivirksomheden GlobalConnect medpartner på opsætning af et nyt netværk i Parken.

Parken vil fortsat hedde Parken, mens stadionpartnerskabet har titlen ”Parken – Connected by 3”.

Området omkring Parken
I 2021 er der igangsat to store aktiviteter, som – uafhængigt af hinanden – berører Parkens nærmeste omgivelser og dermed den samlede oplevelse af at besøge stadion til fodbold, koncerter m.m.

Allerede i 2020 begyndte overvejelserne om en permanent Fanzone bag B-tribunen, og Carlsberg gik i 2021 aktivt ind i et projekt om etableringen i samarbejde med en række klub- og fanrepræsentanter fra F.C. København.

Den forventede lancering i efteråret 2021 er udskudt til 2022 for blandt andet at sikre den nødvendige tid til drøftelser med Københavns Kommune og de nødvendige godkendelser fra myndighederne.

I september 2021 nedsatte Parken, Københavns Kommune og DBU en fælles arbejdsgruppe, der skal se på den fremtidige udvikling af Parken og nærområdet med særligt fokus på området mellem Parken og Østerbro Stadion.

Det omfatter dels et nyt DBU-hovedsæde og dels mulighederne for en bæredygtig kapacitetsudvidelse af stadion.

Organisation
Den 30. september informerede PARKEN Sport & Entertainment om en påtænkt ændring af selskabsstrukturen, der blandt andet udskilte stadiondelen og kontorejendomme i et separat datterselskab.

Den 10. december oplyste bestyrelsen, at man inden udgangen af 2021 søger Skattestyrelsen om at gennemføre af omstruktureringerne som skattefrie dispositioner, og at det i givet fald sker med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2022.

Ledelse
Den 19. april blev Allan Agerholm udpeget som ny bestyrelsesformand for PARKEN Sport & Entertainment efter Bo Rygaard.

Den 31. maj fratrådte Lars Bo Jeppesen efter eget ønske som direktør med ansvaret for de kommercielle aktiviteter i F.C. København og i PARKEN Sport & Entertainment.

Den 8. november blev Jan Lindhardt udnævnt til ny sikkerhedschef i Parken og F.C. København og efterfulgte Leif Bjørn, der gik på pension efter mange år på posten.

Den 13. december blev det meddelt, at Jacob Lauesen pr. 1. januar 2022 udnævnes som direktør med ansvar for alle forhold i Parken samt de kommercielle forhold i F.C. København.

Parkens julemarked lukker

På grund af de nye corona-restriktioner må julemarkedet i Parken desværre lukke fra søndag den 19. december.

Lørdag den 18. december er sidste dag, der er åbent. Juleboderne lukker kl. 20.00, og skøjtebanen kl. 21.00.

KØB BILLET ONLINE HER

Du kan også købe billet ved indgangene.

Billetpriser:
Voksne: 100,-
Børn (4-12 år): 50,-

Covid-19:
Alle over 15 år skal vise gyldigt coronapas eller en negativ test ved indgangen til julemarkedet.

Ny selskabsstruktur for PS&E

I selskabsmeddelelse 16 /2021 af 30. september 2021 blev det meddelt, at bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S havde påbegyndt en undersøgelse af mulighederne for at etablere en ny selskabsstruktur.

Disse undersøgelser er nu tilendebragt, og der vil inden årets udgang blive indleveret ansøgning til Skattestyrelsen om gennemførelse af omstruktureringerne som skattefrie dispositioner.

Betinget af, at der opnås den fornødne godkendelse fra Skattestyrelsen, vil følgende ændringer i selskabsstrukturen blive gennemført med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2022:

Lalandia

 • Driftsaktiviteten i Lalandia A/S (Rødby) vil blive grenspaltet til Lalandia Billund A/S.
 • Lalandia A/S vil fortsat eje Aquadome med tilhørende feriecenter i Rødby. Selskabet ændrer navn til Lalandia Rødby Ejendomme A/S.
 • Aquadome med tilhørende feriecenter i Lalandia Billund A/S vil blive grenspaltet til et nystiftet selskab benævnt Lalandia Billund Ejendomme A/S.
 • Det eksisterende Lalandia Billund A/S vil herefter varetage alle driftsaktiviteterne for centrene i Rødby og Billund. Lalandia Billund A/S vil ændre navn til Lalandia Drift A/S.
 • Der vil ikke ske ændringer i Lalandia i Søndervig.

Stadion og kontortårne

 • Kontortårnene i Parken og Stadion vil blive tilført et nystiftet datterselskab benævnt PSE Ejendomme A/S som en skattefri tilførsel af aktiver fra PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Den i selskabsmeddelelse 16/2021 omtalte udskillelse af fodboldaktiviteterne i F.C. København til et selvstændigt datterselskab er af tekniske årsager udskudt og forventes tidligst gennemført med virkning pr. 1. januar 2023.
 
Såfremt den fornødne godkendelse fra Skattestyrelsen mod forventning ikke måtte blive opnået, vil de planlagte ændringer i selskabsstrukturen ikke blive gennemført.

 

Millioninvestering i Parkens plæne

PARKEN Sport & Entertainment investerer et større millionbeløb for at forbedre Parkens græs.

”Vi har fået berettiget kritik om, at Parkens bane har været for dårlig, blandt andre fra landstræner Kasper Hjulmand og fra egne rækker,” siger Allan L. Agerholm, formand i PARKEN Sport & Entertainment.

“Vi er ikke uenige, for niveauet på vores græs har simpelthen ikke levet op til den standard, vi ønsker i Parken.”

“Vi havde håbet på, at den nye hybridbane bedre kunne modstå vejrlig og slitage, men det har desværre ikke holdt stik. Derfor øger vi investeringerne i nyt og forbedret udstyr, der skal hjælpe til at hæve niveauet til international standard.”

Rådgivning fra førende specialister
”Vi har arbejdet på at finde en holdbar løsning i længere tid og vi rådført os med nogle af Europas førende specialister, som i forvejen rådgiver top-stadioner som Arsenals Emirates Stadium og Wembley.”

“Den type udstyr, vi nu bringer på banen, anvendes samme steder, og sammen med vores team er der lagt en robust plan for sikre den bedst mulige plæne”, siger Allan L. Agerholm.

FCK’s sportsdirektør Peter Christiansen supplerer:

”Det er et stort fokusområde for os ud fra en sportslig betragtning, da et godt underlag er afgørende for vores muligheder for at spille den type fodbold, både vi og landsholdet ønsker.”

“Derfor er det meget positivt, at Parken investerer endnu flere ressourcer, for selv om der er arbejdet hårdt for det, så må og skal banens kvalitet løftes.”

Vil hæve standarden betydeligt
Arbejdet begynder med det samme, men vil være langvarigt:

”Investeringen er ingen garanti for et altid perfekt underlag, da klimaet og belastningen af banen har en meget stor betydning for dens kvalitet,” siger Allan L. Agerholm.

“De fleste, der har en græsplæne, ved, at den ikke trives specielt godt i vinterhalvåret. Når man så oveni bruger den så meget, som vi gør til landskampe og FCK-kampe i 3F Superliga og Europa, så vil det altid have en effekt.”

“Men når det er sagt, så er vi overbeviste om, at vi kan hæve standarden betydeligt,” slutter Allan L. Agerholm.

Arbejdet går i gang allerede i vinterpausen. Hvis alt går efter planen, står banen allerede en hel del bedre, når Superliga-sæsonen begynder igen den 20. februar 2022.