Kontrolrapport

Kontrolrapport

Generelle bestemmelser
§ 16. Virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, skal på et let synligt sted på hjemmesiden vise de seneste fire kontrolrapporter, jf. § 11, stk., og § 14, stk. 1, hhv. de seneste fire kontrolresumeer, jf. § 14, stk. 2, for hvert kontrolsted. Dette kan ske ved at linke til kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.

Stk. 2. De virksomheder, som i henhold til § 9, stk. 1, er fritaget fra pligten til at ophænge kontrolrapport, er tillige fritaget fra pligten til at vise de seneste fire kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside.

Banner Groen