Ny selskabsstruktur for PS&E

Ny selskabsstruktur for PS&E

I selskabsmeddelelse 16 /2021 af 30. september 2021 blev det meddelt, at bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S havde påbegyndt en undersøgelse af mulighederne for at etablere en ny selskabsstruktur.

Disse undersøgelser er nu tilendebragt, og der vil inden årets udgang blive indleveret ansøgning til Skattestyrelsen om gennemførelse af omstruktureringerne som skattefrie dispositioner.

Betinget af, at der opnås den fornødne godkendelse fra Skattestyrelsen, vil følgende ændringer i selskabsstrukturen blive gennemført med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2022:

Lalandia

  • Driftsaktiviteten i Lalandia A/S (Rødby) vil blive grenspaltet til Lalandia Billund A/S.
  • Lalandia A/S vil fortsat eje Aquadome med tilhørende feriecenter i Rødby. Selskabet ændrer navn til Lalandia Rødby Ejendomme A/S.
  • Aquadome med tilhørende feriecenter i Lalandia Billund A/S vil blive grenspaltet til et nystiftet selskab benævnt Lalandia Billund Ejendomme A/S.
  • Det eksisterende Lalandia Billund A/S vil herefter varetage alle driftsaktiviteterne for centrene i Rødby og Billund. Lalandia Billund A/S vil ændre navn til Lalandia Drift A/S.
  • Der vil ikke ske ændringer i Lalandia i Søndervig.

Stadion og kontortårne

  • Kontortårnene i Parken og Stadion vil blive tilført et nystiftet datterselskab benævnt PSE Ejendomme A/S som en skattefri tilførsel af aktiver fra PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Den i selskabsmeddelelse 16/2021 omtalte udskillelse af fodboldaktiviteterne i F.C. København til et selvstændigt datterselskab er af tekniske årsager udskudt og forventes tidligst gennemført med virkning pr. 1. januar 2023.
 
Såfremt den fornødne godkendelse fra Skattestyrelsen mod forventning ikke måtte blive opnået, vil de planlagte ændringer i selskabsstrukturen ikke blive gennemført.

 

Posted on: 10/12/2021Torkil Fosdal